Serkozy » Specials » Bonafide adviseur

Een bonafide financieel adviseur, bestaat die nog?

Een bonafide financieel adviseur, bestaat die nog? Bonafide betekent betrouwbaar, een begrip dat bij de financieel adviseur staat voor “eerlijk” of “te vertrouwen”. “Gelegenheid maakt de dief” is het spreekwoord. Oké, in een adviesgesprek is er altijd sprake van twee partijen: koper en verkoper. Maar helaas is het meestal zo, dat de verkoper met gerichte communicatieve vaardigheid en verfijnde psychologie, de koper in een toestand van onbegrensd vertrouwen brengt. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij de koper om het niet zo ver te laten komen.

Vertrouwen essentieel in een financiële relatie

Vertrouwen moet er uiteraard zijn, anders heeft een financiële of zakelijke relatie geen zin. Maar men moet nooit naïef zijn en iemand op zijn blauwe ogen geloven. Het maakt niet uit wie er tegenover u zit, het kan altijd gebeuren dat hij onder druk raakt en zijn goede bedoelingen overboord gooit om zo zijn eigen problemen met voorrang op te lossen.

Waaraan moet een goed adviesgesprek voldoen?

Met financiële producten is het relatief eenvoudig om de klant eender welk product te verkopen, want doorgaans zijn die erg abstract en moeilijk te begrijpen. Onze oosterburen hanteren daarom voor een goed adviesgesprek drie criteria:
  • waarheid;
  • klaarheid;
  • eerlijkheid.

In een adviesgesprek is het daarom erg aan te bevelen om als klant of potentiële klant notities te maken. En een extra gespreksdeelnemer als getuige is, zeker in geval van een financieel geschil, uiterst nuttig.

Bezien vanuit de klant zijn aantekeningen altijd zinvol als daar achteraf uit valt op te maken welke de financiële behoefte was, en wat er waarom door de adviseur werd aanbevolen. Het is altijd erg belangrijk om met nadruk te vragen hoe het aanbevolen financieel product in die behoefte zal voorzien, en dit zorgvuldig te noteren.

Vraag altijd om een gespreksverslag

Verlang bij financiële producten van complexe aard zoals hypotheken, verzekeringen of beleggingen, ten alle tijde een gespreksverslag van de betrokken adviseur. Laat daarin de namen van alle aanwezige personen opnemen met tijd en plaats van handeling. Een handtekening van de betrokken partijen kan ook uiterst handig zijn. In geval van een geschil zijn die van cruciaal belang als een der partijen beweert dat iets anders werd geformuleerd. Vergeet niet dat u in een conflictsituatie één ding voor alles nodig heeft: bewijsmateriaal!
Wat is de goedkoopste hypotheek in termen van rente

Wat is de goedkoopste hypotheek in termen van rente

Stel je vindt het huis van je dromen en nu wil je een hypotheek regelen. Maar wat is de goedkoopste hypotheek? Eigenlijk moet je dan niet alleen blind staren op lage rente, maar in je vergelijking ook…
Geld lenen zonder bank

Geld lenen zonder bank

Vroeger was het niet gemakkelijk om iemand buiten de familie- of kennissenkring te vinden, die bereid was om geld te lenen. Doorgaans was dat alleen de bank. Een nieuw concept voorziet in die behoefte…
Je BKR-gegevens online inzien

Je BKR-gegevens online inzien

Wie in het verleden wilde weten wat er over hem bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd was, moest daarvoor een verzoek via zijn bank indienen. Al vanaf eind 2011 wilde het BKR echter a…
Wat de Eurocrisis voor ons geld betekent

Wat de Eurocrisis voor ons geld betekent

De Eurocrisis en Griekenland houden heel Europa in de ban. Ook in Nederland vragen mensen zich af of hun financiële belangen wel veilig zijn. Blijft onze portemonnee gevuld ondanks de crisis? Een over…
Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders

Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders

Wie niet (op tijd) betaalt, kan te maken krijgen met een incassobureau. Incassobureaus innen openstaande vorderingen maar bezitten geen gerechtelijke bevoegdheden. Reageert de debiteur niet op betalin…
Beleggen voor beginners: risicospreiding is wat telt

Beleggen voor beginners: risicospreiding is wat telt

Aan elke belegging kleven risico's. Wat vooral telt bij beleggen is voldoende risicospreiding van je beleggingen. De uitdrukking "men moet niet al zijn eieren onder één kip leggen", gaat ook op bij fi…
Een goed financieel adviseur, waaraan herken ik die?

Een goed financieel adviseur, waaraan herken ik die?

Als het om geld gaat, vertrouwen veel mensen liever op een deskundige. Maar waaraan herken je een goed financieel adviseur en onafhankelijk financieel advies? Hieronder vind je enige aandachtspunten w…
Sociaal leenstelsel, argumenten voor en tegen

Sociaal leenstelsel, argumenten voor en tegen

De basisbeurs voor studenten maakte in september 2015 plaats voor een sociaal leenstelsel. Maar hoe sociaal is dat leenstelsel? Wel, er zijn argumenten voor en tegen. Maar inmiddels neemt het ongemak…
Gepubliceerd door Serkozy op 17-01-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Moritz320, Pixabay (bewerkt)