Serkozy » Specials » Studievoorschot

Een nieuw stelsel van studiefinanciering

Een nieuw stelsel van studiefinanciering Begin 2014 heeft het kabinet Rutte samen met een aantal gedoogpartners een alternatief voor de studiefinanciering gepresenteerd. Als uitgangspunten werden daarbij onder andere geformuleerd: "Het is niet rechtvaardig dat de bakker moet meebetalen aan de studie van de advocaat" en "Het is doelmatiger om onderwijsgeld te steken in kwaliteitsverbetering in plaats van levensonderhoud van studenten. Deze en andere overwegingen hebben ertoe geleid dat voor het studiejaar 2015/2016 een nieuw stelsel van studiefinanciering zal gelden.

Studiefinanciering vanaf 2015

Het nieuwe stelsel van studiefinanciering zoals dat vanaf september 2015 gaat gelden, kent een drietal kernpunten:
  • invoering van een studielening in de vorm van zogenaamd studievoorschot en geldend voor alle studenten;
  • voortzetting van de vertrouwde studiebeurs (gift) uitsluitend voor jongeren wiens ouders minder dan modaal verdienen;
  • behoud van de OV-kaart zodat reiskosten voor de student geen belemmering hoeven te vormen in de keuze voor een studie of stageplek.

Invoering van een sociaal leenstelsel

Tot 2014 werd het grootste deel van de studie opgebracht door de belastingbetaler: de staat droeg gemiddeld 6.500 per jaar per student bij. Maar voor een klein deel betaalden studenten zelf aan hun studie mee. Terwijl iedereen in aanmerking kwam voor een basisbeurs, kunnen studenten in het nieuwe stelsel van studiefinanciering tegen zeer sociale voorwaarden een lening afsluiten. Maar zoals bij veel nieuwe dingen in het leven, zijn er uiteraard ook voor zo'n sociaal leenstelsel argumenten voor en tegen aan te voeren. Overigens stond de basisbeurs al langer onder druk. De eerste plannen voor afschaffing dateren al van 2003 (Willem Vermeend) en zijn partijgenoot minister Plasterk wilde de basisbeurs in 2007 ook al afschaffen, maar de plannen haalden het toen nog niet.

Zorgvuldiger inzet publieke middelen

De nieuwe opzet van studiefinanciering past overigens zeer goed in het streven van het kabinet om zorgvuldiger om te gaan met de inzet van publieke middelen. Wie herinnert zich niet de commotie in 2012 rondom de langstudeerboete? En ja, er waren zelfs studenten die er een sport van maakten om te verdienen aan hun studieschuld. Eerder in 2014 was door het kabinet Rutte overigens al een verbeterde opsporing en invordering aangekondigd om zo de pakkans bij misbruik van studiefinanciering te verhogen.

Aflossing van de studielening

Studenten hoeven zich volgens de plannenmakers geen al te grote zorgen te maken over het terugbetalen van het voorschot. Afgestudeerden zullen niet meer dan 4% van hun inkomen kwijt zijn aan de afbetaling van hun studielening. Naar verwachting lost men na de studie per jaar gemiddeld 1% van zijn inkomen af. Daar komt ook nog bij dat men er straks 35 jaar over mag doen (voorheen 15 jaar).

Ongeacht of u nog heeft gestudeerd onder het ouder regime of dat voor u straks het nieuwe regime zal gelden, iedereen vindt in onderstaande artikelenreeks wel iets van zijn gading.
De student als belegging: beleggers financieren studie

De student als belegging: beleggers financieren studie

Is er onvoldoende geld beschikbaar voor een studie, dan kunnen beleggers uitkomst bieden. Ze kunnen met een lening de studie van een student financieren, waardoor zij aanspraak maken op een deel van d…
Financiën bij jongvolwassenen

Financiën bij jongvolwassenen

Mensen tussen de 25 en 45 jaar hebben heel wat om te kiezen, van kinderwens tot aankoop van een eigen huis. Niet voor niks spreken we in die periode van "het spitsuur van het leven". Wat betekent dit…
IB groep: de beste lening bij studie

IB groep: de beste lening bij studie

Als je gaat studeren krijg je van de Informatie Beheer Groep (IBgroep) een basisbeurs en afhankelijk van het inkomen van je ouders aanvullende financiering voor je studie. Daar bovenop kun je vrij gem…
Pakkans bij misbruik studiefinanciering

Pakkans bij misbruik studiefinanciering

Bestrijding van fraude met publieke middelen heeft de laatste jaren hoge prioriteit bij de zittende kabinetten. Zo kondigde het kabinet Rutte in 2014 een verbeterde opsporing, invordering en voorlicht…
Studiefinanciering aanvragen

Studiefinanciering aanvragen

Studiefinanciering kan je aanvragen voor een studie aan universiteit, HBO of MBO. De bijdrage bestaat uit een basisbeurs en OV-studentenkaart, maar een aanvullende beurs is mogelijk als je ouders onvo…
Gepubliceerd door Serkozy op 01-06-2014, laatst gewijzigd op 04-06-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: GDJ, Openclipart