Serkozy » Specials » Hypotheek

Financiering van onroerend goed

Financiering van onroerend goed Wie de aankoop van onroerend goed overweegt en de aankoopprijs moet financieren, komt er doorgaans niet omheen om een hypotheek aan te vragen. Leners weten weliswaar dat ze aan de eisen van de bank moeten voldoen om een hypotheekaanvraag gehonoreerd te krijgen, maar veel consumenten beseffen onvoldoende wat ze precies ondertekenen als ze een aanvraag indienen.

De hypotheek als belangrijkste kredietzekerheid

Wie geld uitleent, wil uiteraard zoveel mogelijk garanties dat hij het ooit weer een keer terug krijgt. In Nederland hanteren we voor dat doel bij onroerend goed de hypotheek als de belangrijkste kredietzekerheid. In de meeste andere Europese landen heeft de hypotheek als zekerheid aanmerkelijk minder ingang gevonden. Dat heeft vooral te maken met de ruime fiscale aftrekmogelijkheden die Nederland kent.

Hypotheekverstrekker is preferent schuldeiser

Als een door hypotheek afgedekte lening niet wordt terugbetaald, kan de kredietgever het belaste pand laten veilen (openbaar verkopen). Uit de verkoopopbrengst kan hij, met voorrang boven andere schuldeisers, de resterende vordering voldoen. Ook in geval van een persoonlijk faillissement (insolventie) van de kredietnemer, kan de bank dus haar vordering met voorrang uit de opbrengst verhalen (Overigens is ook de fiscus zo'n preferente schuldeiser, maar dat even terzijde). Het voorrecht om te mogen veilen om uit de opbrengst de resterende vordering te voldoen, is dus een privilege boven andere schuldeisers. Dat is ook de reden waarom de banken regelmatig erop aandringen de eerste hypotheek op een onroerend goed te kunnen vestigen.

Hypotheekverstrekkers hoeven geen gerechtelijk bevel af te wachten

Het voordeel voor de hypothecaire geldschieter is, dat hij geen langdurig gerechtelijk proces moet afwachten om tot een oordeel te komen. Op grond van de notariële akte (hypotheekakte) kan de geldgever (tot op zekere hoogte) direct handelend optreden.

Financieringsvoorbehoud in voorlopige koopakte

Kopers van onroerend goed moeten goed beseffen dat het geleende bedrag eerst zal worden uitbetaald indien de hypotheek “rond” is. In de praktijk komt het hierbij niet zelden tot problemen, vooral als de voorlopige koopovereenkomst werd getekend maar de hypotheekaanvraag nog niet is goedgekeurd. Het resultaat is dat de verkoper van de koper een boete kan eisen. Het laten opnemen van een ontbindende voorwaarde in de voorlopige koopovereenkomst (financieringsvoorbehoud) kan dan uitkomst bieden.
Hypotheek van A tot Z

Hypotheek van A tot Z

Stel u hebt het huis van uw dromen gevonden en u oriënteert zich nu op een geschikte hypotheek. Onderstaand vindt u dan enige nuttige tips voor het kiezen van de juiste hypotheek.
Hypotheekrenteaftrek: fiscale aftrekbaarheid redelijk uniek

Hypotheekrenteaftrek: fiscale aftrekbaarheid redelijk uniek

De hypotheekrenteaftrek stelt Nederlandse belastingplichtigen die een eigen huis bezitten in staat, om hun belastbare inkomen te verminderen met het bedrag dat aan rente is betaald op een hypotheek di…
Omkeerhypotheek voor aanvullend pensioen

Omkeerhypotheek voor aanvullend pensioen

Eigenaren van onroerend goed kunnen door middel van een omkeerhypotheek, als aanvulling op hun pensioen een extra financiële injectie creëren. Het pand in kwestie blijft dan echter niet in handen van…
Gepubliceerd door Serkozy op 13-10-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties