Serkozy » Specials » Banken

De rol van de banken

De rol van de banken Banken vervullen in ons maatschappelijk bestel al eeuwenlang essentiële functies op het gebied van betalingsverkeer, lenen, sparen, effecten en het kapitaalverkeer in zijn algemeenheid. Toch wil deze bijdrage u niet al te zeer vervelen met historische ontwikkelingen binnen de bankensector maar veel meer in gaan op de actuele betekenis ervan.

Het productaanbod van banken

Het wil u vooral een overzicht van en inzicht in het vrij breed scala van (binnenlandse) bankinstellingen en hun uitgebreide productaanbod verschaffen. En aangezien de schrijver heel wat jaren in dienst van een grote algemene bank met een breed scala aan producten was, bevatten de bijbehorende artikelen heel wat suggesties, tips en informatie die de lezer kunnen helpen om het contact met de bank te optimaliseren. Of om van bank te veranderen als blijkt dat u momenteel niet optimaal bediend wordt.

Lenen, verzekeringen en goud

En regelmatig wordt vanuit bedoelde bijdragen ook gelinkt naar andere specifieke financiële thema's zoals leningen, verzekeringen of goud. Allemaal producten die door banken en spaarbanken aan de man gebracht worden. Het gaat daarbij dus vooral om bank-specifieke producten en diensten.

Internetbankieren steeds populairder

Zo omstreeks 1990 begon in het Nederlandse bankenlandschap het grote fuseren. Veel traditionele gevestigde en deels ook kwalitatief minder "draagkrachtige" banken verdwenen uit het straatbeeld. Onrendabele filialen werden gesloten (de filiaaldichtheid was in Nederland extreem hoog met op vrijwel elke hoek van de straat een bankkantoor), werknemers ontslagen, of vervroegd met pensioen gestuurd, klanten werden naar automaten gedirigeerd en voelden zich met betrekking tot persoonlijke advisering in de steek gelaten. Financieel advies moest steeds meer worden verkregen bij onpersoonlijke callcenters die eruit zien als een moderne legbatterij voor kippen. Bankdiensten werden onder het motto "Doe-het-zelf" verplaatst naar het Internet.
Alternatief voor traditionele vormen van sparen

Alternatief voor traditionele vormen van sparen

Traditionele vormen van sparen kennen een probleem. De rente op veilige, vastrentende producten zoals termijndeposito's en spaardeposito's is lager dan de verwachte inflatie op middellange termijn. Da…
Banken in Nederland

Banken in Nederland

Destijds waren banken gehuisvest in grote statige panden, gelegen aan drukke straten. Van oudsher waren ze dicht bij de markt gevestigd omdat zich daar doorgaans de economische bedrijvigheid concentre…
Banken voor de rijken: private banking lucratief concept

Banken voor de rijken: private banking lucratief concept

Het ‘Global Wealth Report 2018’ gepubliceerd door adviesbureau Boston Consulting, laat zien dat mensen met een vermogen van minder dan 216.000 euro, hun geld voornamelijk op een gewone bankrekening la…
De banken en het financiële systeem

De banken en het financiële systeem

Vrijwel alle huishoudens en bedrijven bezitten rekeningen bij banken. Ze sparen bij de bank en verrichten betalingen via hun rekeningen. En wie een huis wil kopen of bouwen, gaat doorgaans een lening…
De bankrekening uitgelegd

De bankrekening uitgelegd

Vele jaren geleden, kreeg men zijn loon of salaris nog contant uitbetaald. Je nam het mee naar huis en betaalde daarvan de rekeningen voor de huur, voor eten en drinken, voor elektriciteit, gas en ver…
Heeft sparen nog zin?

Heeft sparen nog zin?

Het opkopen van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank, is een streep door de rekening van veel spaarders. De klassieke wijze van sparen levert niets meer op en spaarders zullen steeds meer h…
Van bank veranderen. Loont dat?

Van bank veranderen. Loont dat?

Met hoge welkomstpremies verleiden sommige banken klanten om een rekening bij hen te openen. Maar een dergelijke stap loont zich meestal niet. In plaats van af te gaan op de lok-aanbiedingen van finan…
Virtuele bankovervallen: ons geld is niet meer veilig

Virtuele bankovervallen: ons geld is niet meer veilig

Traditionele bankovervallen waren gisteren. Tegenwoordig komen de daders via het internet. Beroofd worden zowel bedrijven als particulieren die financiële transacties via het internet uitvoeren. Je op…
Gepubliceerd door Serkozy op 16-05-2015, laatst gewijzigd op 19-03-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay