Serkozy » Specials » Sponsors zoeken

Sponsors zoeken met succes

Sponsors zoeken met succes De zoektocht naar sponsors en de acquisitie van sponsorgelden is in de regel geen gemakkelijke opgave. Het zoeken naar geschikte sponsors voor een activiteit, een project of een evenement, vereist zorgvuldige voorbereiding, veel geduld en doorzettingsvermogen. En in veel gevallen behoort een portie geluk ook daartoe.

Sponsoring moet zich terugverdienen voor sponsoren

Écht bindende regels voor het vinden van sponsors, zijn er niet. Wél doet men er goed aan om reeds in het voortraject in de zoektocht naar sponsors na te denken over de vraag of men partners wel een aantrekkelijke tegenprestatie kan bieden. Voor potentiële sponsors, moet de investering zich immers op een of andere wijze terugbetalen. Dat het logo van een eventuele sponsor op programmaboekjes en aanplakbiljetten prijkt is eigenlijk vanzelfsprekend. Maar hoe interessanter en uitdagender uw voorstellen naar een mogelijke sponsor zijn, des te groter zijn uw kansen op succes bij een sponsorverzoek.

Hoe slaagt een succesvolle sponsorwerving?

Voor een succesvolle werving onder sponsors is een gedegen planning van cruciaal belang! Stel in de voorbereiding een gedetailleerd plan op met alle relevante informatie voor potentiële sponsors. Dat plan moet u altijd in uw achterhoofd hebben, zodat u op alle mogelijke vragen een antwoord paraat hebt. Vang al in een vroeg stadium met die voorbereiding aan, want dat is de basis van een succesvolle en vruchtbare zoektocht naar sponsors.

Gebruik geen algemene sponsorbrief of rondschrijven!

In de zoektocht naar potentiële sponsors moet men die absoluut individueel benaderen en eventuele sponsorbrieven persoonlijk laten klinken. In de praktijk dreigen veel sponsorverzoeken al op dit punt te mislukken. Gebruik daarom geen algemene begroetingen zoals "Geachte dames/heren" en informeer u vooraf over zaken als:
  • de juiste aanspreekpartner voor sponsorverzoeken;
  • zijn positie in het bedrijf;
  • de juiste schrijfwijze van diens naam.

Enkele afsluitende tips voor het zoeken naar sponsors

  • wek nieuwsgierigheid: alleen al een aantrekkelijke briefomslag kan de aandacht bij mogelijke sponsoren wekken, evenals het bijvoegen van bijvoorbeeld enkele entreekaarten;
  • gebruik geen voorbedrukte adresstickers bij de aanschrijving van sponsor-gegadigden;
  • “het oog leest ook mee”: een aantrekkelijk briefhoofd of foto's verhogen het succes van een sponsorverzoek.
Een sponsorbrief opstellen, hoe doet u dat?

Een sponsorbrief opstellen, hoe doet u dat?

Ergens jammer toch dat het geld niet aan de bomen groeit. Als dat zo was, kon u gewoon zaaien, regelmatig water geven, en uw evenement zou zelf-financierend zijn. Maar soms komen we er niet onderuit o…
Sponsors zoeken op internet

Sponsors zoeken op internet

Alleen van contributiebijdragen van de leden kunnen veel sportclubs allang niet meer rondkomen. Ze hebben sponsors nodig. Maar in tijden van crisis en krappe budgetten bedenken klassieke sponsors zoal…
Tips voor het werven van sponsors

Tips voor het werven van sponsors

Sponsors werven is doorgaans geen gemakkelijke opgave. Het aantrekken ervan vereist een zorgvuldige aanpak en planning, veel geduld, doorzettingsvermogen en last but not least een beetje geluk. Om u t…
Gepubliceerd door Serkozy op 29-09-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties