Serkozy » Specials » Waterschade

Wat doen bij waterschade

Wat doen bij waterschade Dagelijks is er in Nederland talloze malen sprake van waterschade. Reden genoeg dus om in de vorm van een handleiding wat praktische tips en aanbevelingen te geven. Die zullen niet alleen informeren maar ook illustreren hoe belangrijk en interessant het thema "waterschade" is.

Snel handelen is geboden

De artikelen met betrekking tot waterschade laten zien hoe men waterschade kan vermijden maar ook hoe men in voorkomende gevallen handelend dient op te treden. Want met name in de eerste minuten kan men door juist handelen vaak een grotere schade in de woning of het gebouw voorkomen.

Checklist voor noodgevallen

Verder wordt uitgelegd van welke verzekeringen u in geen geval verstoken mag zijn en treft u een checklist voor noodgevallen aan die u misschien wel wilt afdrukken. Die checklist geeft nuttige tips over het juiste handelen bij waterschade.

Aantal schadeclaims voor waterschade neemt toe

Werd er in 2007 nog slechts één waterschade per 25 opstalverzekeringen geclaimd, in 2011 was dat al opgelopen tot één op de 25 polissen. Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Concreet betekent dat er elke elke minuut ergens in Nederland een leidingbreuk is die vaak grote schade aan gebouwen en inventaris aanricht. Dan is professionele en vooral snelle hulp geboden. Het lek, ook wel lekkage, moet zo snel mogelijk worden gelocaliseerd en gedicht. Zo’n snelle schadebeperking is belangrijk om de gevolgschade zo gering mogelijk te houden.

De verplichting om schade te beperken

De verplichting om ingeval van een calamiteit de schade te beperken, is in de wet verankerd. Dat betekent onder meer dat de hoogte van de schadevergoeding wel eens lager uit kan vallen als de benadeelde heeft nagelaten om de schade te voorkomen of te beperken.
Financiële schade door wateroverlast

Financiële schade door wateroverlast

Hoog water treft doorgaans ook onze beurs. De financiële schade als gevolg van wateroverlast en overstromingen bedraagt elk jaar weer miljoenen euro’s. En slechts een deel van de getroffenen is voldoe…
Schade door optrekkend vocht

Schade door optrekkend vocht

Schade door grondwater of opstijgend vocht is te zien bij natte wanden en vloeren in de kelder, en verder bij aanslag op de fundering. In ernstige gevallen komt het vocht enkele meters hoog in de buit…
Schade gesprongen waterleiding en verwarmingsbuizen

Schade gesprongen waterleiding en verwarmingsbuizen

Huurders en huiseigenaren moeten hun waterleiding- en verwarmingsbuizen bij dooiweer extra in de gaten houden. Bij strenge vorst zijn er elk jaar weer duizenden gevallen van gesprongen waterleidingbui…
Vochtproblemen, wie draait er op voor de schade?

Vochtproblemen, wie draait er op voor de schade?

Bij wie moet je schade claimen bij vochtproblemen in je woning? Ongeacht of het om een huurwoning of een nieuwbouwwoning gaat, bij vocht in een woning is er al gauw sprake van een juridisch gevecht wi…
Wat doen bij brand- of waterschade?

Wat doen bij brand- of waterschade?

Brand- of waterschade is voor getroffen huiseigenaren doorgaans erg tragisch omdat hun eigendom vaak voorgoed verloren is. Soms kan door acute maatregelen latere gevolgschade worden geminimaliseerd. D…
Wat kun je doen bij waterschade?

Wat kun je doen bij waterschade?

Vrijwel dagelijks treden er ergens in Nederland leidingbreuken op die grote waterschade aan gebouwen en inboedels kunnen aanrichten. Wat kan je in zo'n geval doen? Professionele maar vooral snelle hul…
Gepubliceerd door Serkozy op 02-08-2014, laatst gewijzigd op 14-08-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties