Serkozy » Specials » Betalingsachterstand

Wat als schulden een acuut probleem zijn?

Wat als schulden een acuut probleem zijn? Het aantal huishoudens met betalingsproblemen nam voornamelijk als gevolg van de economische crisis na 2008 schrikbarend toe. Het Bureau voor Kredietregistratie (BKR) maakte in januari 2014 bekend dat bijna 750.000 consumenten in ons land op dat moment financiële problemen had.

De meest acute schulden

Als meest acute schulden moeten vooral de volgende schulden worden aangemerkt:
  • betalingsachterstanden met betrekking tot hypotheek of huur;
  • achterstand bij het betalen van de energierekening;
  • achterstand bij het betalen van alimentatie;
  • openstaande gerechtelijke boeten.

De schuldhulpverlening inschakelen

Wanneer u de schulden meester dreigen te worden en u niet meer in staat bent om te betalen, maak dan op korte termijn een afspraak bij schuldhulpverlening. Doorgaans treffen de specialisten van die bureauís een betalingsregeling met uw schuldeisers en kunt u na verloop van tijd weer vrij van schulden zijn. Maar dat vereist ook van u een ijzeren discipline.

Huiseigenaren die hun hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen, bezitten trouwens best wat mogelijkheden om een gedwongen verkoop te ontlopen. Zelfs als de situatie hopeloos lijkt, moet men niet bij de pakken neerzitten en afwachten tot de bank tot actie overgaat. Door eigen initiatief kunt u heel wat narigheid voorkomen.

Echtscheiding en werkloosheid

Het BKR geeft aan dat mensen met name door verlies van baan krap bij kas raken en uiteindelijk hun lening voor het huis of de auto niet meer kunnen betalen. Echtscheiding is een andere veel voorkomende reden voor schulden. Wie in zoín situatie belandt moet niet zelden kosten als huur, elektriciteit enzovoort twee keer betalen, terwijl het beschikbare inkomen onveranderd blijft. Ook komt het voor dat de vrouw blijft zitten met schulden van haar ex-man.

Consumenten worden voorzichtiger

Ofschoon er steeds meer huishoudens met achterstanden zijn, signaleerde het BKR in januari 2014 ook dat consumenten voorzichtiger worden. Zo nam bijvoorbeeld het aantal mensen met een lening af. Een trend is ook dat men de hypotheek versneld wil aflossen. Het BKR registreert gegevens over afgesloten leningen en verstrekt daarover informatie aan banken, hypotheekverleners en andere aangesloten kredietverstrekkers. In totaal stonden er bij BKR aanvang 2014 meer dan 8,5 miljoen mensen geregistreerd met een of andere vorm van krediet.
Als men de hypotheek niet meer betalen kan

Als men de hypotheek niet meer betalen kan

Bij aankoop van de woning kan men de maandlasten meestal makkelijk betalen. Maar hogere rente bij afloop van een rentevaste periode, ontslag of echtscheiding kan de lening tot een zware last maken. Is…
Bestuursrechtelijke premie wanbetalers

Bestuursrechtelijke premie wanbetalers

Vanaf september 2009 is de Regeling Wanbetalers Zorgpremie van kracht. Wie een betaalachterstand van zes maanden of meer heeft, wordt door zijn zorgverzekeraar aangemeld bij het College voor Zorgverze…
Je schulden niet meer kunnen betalen

Je schulden niet meer kunnen betalen

Onoverkomelijke schulden, beslaglegging of faillissement, het kan iedereen overkomen. Door verlies van baan raak je krap bij kas en uiteindelijk kan je de lening voor woning of auto niet meer betalen.…
Wat doen bij betalingsproblemen?

Wat doen bij betalingsproblemen?

Het kan ieder van ons overkomen dat hij financieel in de problemen komt. Het betekent niet het einde van de wereld. Het belangrijkste is dat u uw kop niet in het zand steekt en wacht op een wonder. Oo…
Als schulden een acuut probleem worden

Als schulden een acuut probleem worden

Groeien u de schulden boven het hoofd en bent u niet meer in staat om te betalen? Weet u zelf niet hoe nu verder? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij een bureau voor schuldhulpverlening. De Raa…
Achterstand bij betalen van hypotheek

Achterstand bij betalen van hypotheek

Een toenemend aantal huiseigenaren heeft achterstand bij het betalen van de hypotheek. Sneller ingrijpen van de banken heeft tot gevolg dat er meer huizen worden geveild en gezinnen uit hun huis worde…
Gepubliceerd door Serkozy op 22-01-2014, laatst gewijzigd op 20-03-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties