Serkozy » Specials » Geldsysteem

Geldschepping in ons huidige geldsysteem

Geldschepping in ons huidige geldsysteem Er is (te) veel geld in omloop. Banken creëren het uit het niets en de staten kunnen er niet genoeg van krijgen. Men kan zich afvragen of ons geldsysteem niet moet worden hervormd. Wat als er de na de bankencrisis en de schuldencrisis een derde grote crisis volgt: de crisis van het geld?

Ons geld gebaseerd op vertrouwen

Evenals ons bankwezen is ook ons geld gebaseerd op vertrouwen van mensen. Als er te veel geld wordt gecreëerd, kan dat het vertrouwen schaden. Die angsten zijn weliswaar enigszins diffuus, maar niet ondenkbeeldig. Op dit moment is dat nog niet het geval maar we zouden het niet erop aan moeten laten komen. Wat als de consument na het vertrouwen in de banken en een onbeperkt vertrouwen in de kredietwaardigheid van staten nu ook het geloof in het monetaire systeem zelf verliezen? Sommige economen zijn van mening dat ons monetair systeem dringend moet worden hervormd.

Geldschepping in ons huidige monetair systeem

Het zijn in ons huidige geldsysteem niet alleen centrale banken die het geld in de wereld brengen. Het gaat het voorstellingsvermogen van leken vaak te boven, maar ook commerciële banken kunnen geld creëren. Althans volgens de heersende opvattingen van ons monetaire systeem en het gebeurt het ook daadwerkelijk door het proces van kredietverstrekking. Het zijn de banken die het overgrote deel van ons geld creëren, en wel grote commerciële banken zoals ABN Amro, ING en coöperatieve banken zoals RABO bank. Die kunnen weliswaar noch biljetten noch munten drukken, want dat kan alleen de Europese Centrale Bank, maar geldschepping door deze banken is van een andere aard dan die van de centrale banken.

Geld, dat is niet alleen biljetten en munten

Geld, dat bestaat tegenwoordig niet alleen uit bankbiljetten en munten. Ook datgene wat zich op rekeningen bevindt, is echt geld. Als getallen van de ene rekening naar de andere verhuizen, stroomt er feitelijk geld. Je kunt er dingen voor kopen en het je laten uitbetalen. Dat elektronische deel van het geld maakt op dit moment zelfs het grootste deel van onze geldhoeveelheid uit. Om betalingen te verrichten, is er in Europa een totale geldhoeveelheid ( experts noemen dat "M1") van ongeveer 5,2 biljoen euro. Dat is inclusief 879 miljard aan contant geld in biljetten en munten. De onvoorstelbaar grote rest existeert alleen op rekeningen. Dat geld wordt vooral gecreëerd door de banken.

Actuele ontwikkelingen met betrekking tot geld

Er zijn enkele actuele ontwikkelingen in dit verband die erg in het oog springen en die zeker onze aandacht verdienen:
Spelen banken met het geld van klanten?

Spelen banken met het geld van klanten?

Banken hebben slechts de verplichting om een fractie van de gelden van hun klanten in kas te hebben, de rest mag in beleggingen en vermogensobjecten zitten. Maar hoeveel deze beleggingen waard zijn, h…
Geld tegen inflatie beschermen door koop waardevaste zaken

Geld tegen inflatie beschermen door koop waardevaste zaken

Inflatie is een ander woord voor geldontwaarding. Bij inflatie is er sprake van een voortdurend stijgend prijspeil waardoor een munt steeds minder koopkracht heeft. Het zijn de bovenmatige staatsschul…
Generatie Y en geld: financiën van secundair belang mijn kijk op

Generatie Y en geld: financiën van secundair belang

In de sociologie worden mensen die in de jaren '80 en '90 zijn geboren, als "Generatie Y" betiteld. Een andere naam voor hen is millennials . Generatie Y wordt in de media vaak vergeleken met de "baby…
Contant betalen in België: maximaal 3000 euro

Contant betalen in België: maximaal 3000 euro

Met ingang van 1 januari 2014 mogen goederen en diensten in België nog slechts tot een maximum van 3000 euro in contanten worden betaald. Tot dan gold een bovengrens van 5000 euro. België wil meer bet…
Deutsche Bank adviseert crowdfunding aan MKB'ers

Deutsche Bank adviseert crowdfunding aan MKB'ers

Deutsche Bank juicht de ontwikkelingen met betrekking tot crowdfunding toe, wat onder meer blijkt uit een publicatie begin 2013, getiteld " Crowdfunding, alternatieve bron van financiering met potenti…
Gepubliceerd door Serkozy op 24-01-2014, laatst gewijzigd op 05-07-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay